Van voedselbank tot bestuurskamer
De doelstelling van Common Chorale is het samenbrengen van inwoners van Maastricht uit alle lagen van de samenleving door middel van een muziektheatraal concert rond het thema armoede. Armoede, en in specifiekere zin financiële ongelijkheid, draait niet enkel om geld. Het isoleert mensen van kansen, ervaringen, van sociaal contact en de rest van de maatschappij. De leden van het koor van Common Chorale variëren van mensen met een voedselbankindicatie tot aan welgestelden met een bestuursfunctie in het bedrijfsleven. Van jonge moeders tot aan AOW’ers. Van buitenlandse studenten tot aan rasechte Maastrichtenaren. Binnen een 'commoningsproces' verkennen zij de komende tijd gezamenlijk verschillende thema's rond armoede en ongelijkheid, die onder begeleiding van gerenommeerde dirigenten en regisseurs worden vertaald naar een muziektheatraal concert.

Regisseur Gable Roelofsen van Het Geluid: 'Maastricht is een stad waar de verschillen tussen arm en rijk, laag- en hoogopgeleid enorm groot zijn. Een middenlaag bestaat nagenoeg niet meer. Met het project Common Chorale duiken we in de haarvaten van de stad en zien we dat de armoedeproblematiek in Heer anders is dan in Sint Pieter of De Heeg. Door financiële ongelijkheid ontstaan in een relatief kleine stad als Maastricht parallelle werelden waarin mensen langs elkaar heen leven. De weerbarstigheid van een exemplarische stad als Maastricht vormt bij Common Chorale het uitgangspunt voor het creëren van een nieuwe ervaring, waarin verschillende perspectieven op armoede zichtbaar worden en er fysieke ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen die in parallelle werelden leven. Niet alleen binnen het koor, maar straks ook met het publiek.'

Commoning en sociaal-maatschappelijke samenwerking
Bij Common Chorale wordt het maakproces gezamenlijk vormgegeven door een netwerk van individuen, cultuurmakers en diverse sociaal-maatschappelijke organisaties, waaronder Quiet Community Maastricht, AANzet, project Droommoeders, maatschappelijk restaurant Vorkje Prikken, Juupu, Stichting de Gouwe en Humanitas. Daarnaast wordt het project gesteund door culturele organisaties als het Bonnefantenmuseum, Toneelacademie Maastricht en Bureau Europa, maar ook door meer private partijen als Café Tribunal, Collective Workspace en The Student Hotel. Common Chorale wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Doen, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Kannunik Salden, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gulle individuele gevers. De verschillende ervaringen en expertises van al deze partijen worden ingezet om tot een gezamenlijk maakproces te komen.